Alles Ivm Het Inhoudsverslag En Verdere Informatie

Hieronder komt alle informatie ivm. het inhoudsverslag (behalve refereer werk voor ICT)
(zet het onder files!)

Bij deze ook verwijzing die ook van pas kan komen bjj het rapport: links en dan de link met het eindwerk.
Hou er ook rekening mee dat er ook een schat aan informatie terug te vinden is in het 2de verslag, geschreven door Claire.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License