Buurtwerk In Brugge

Het verslag van mijn interview met Mr. Hooft van 10-12

1. Algemene subsidiëring
a. Hoeveel krijgen buurtwerken van de overheid?
b. Wat zijn de erkenningcriteria?
c. Wie is de bevoegde minister?

a. Er zijn verschillende soorten buurtwerk en dus ook verschillende manieren van subsidiëring.
• Buurtwerk op stedelijk niveau: Het stadsbestuur en het OCMW geven subsidies aan het buurtwerk
• De stad kan ook VZW’s subsidiëren. Ze zijn actief in het buurtwerk maar ze moeten ervoor zorgen dat ze in aanmerking komen voor de subsidie.
• Samenlevingsopbouw (nieuwe naam van VIBOSO) krijgt subsidies via de overheid, waarschijnlijk van de minister van Cultuur, en verdeelt deze verder onder kleine groepjes. Deze kleine groepjes zijn bijvoorbeeld een specifieke buurt of doelgroep. Dit kunnen kamerbewoners of campingbewoners zijn.
Er is wel nog een onderscheid tussen opbouwwerk en buurtwerk. Opbouwwerk is eerder op korte termijn terwijl buurtwerk op langere termijn is.
• Kleine VZW’s zijn gegroeid uit parochiale werkingen. Zij werken zonder subsidiëring van een bepaalde overheid maar moeten voor hun eigen kas zorgen. Dit kan door eigen activiteiten.
b. Ook de erkenning is afhankelijk van het soort buurtwerk.
c. De bevoegde minister is waarschijnlijk deze van Cultuur.

Buurtwerk onder het stedelijk niveau kan bv zijn: buurtwerk onder de preventiedienst, deze dienst is dan opgezet uit het onveiligheidsgevoel dat toen bestond.

Het is ook niet omdat een buurtwerk subsidies krijgt van de gemeente/ van de stad dat ze geen beroep kunnen doen op andere stichtingen bijvoorbeeld de Koning Boudewijnstichting of RUPA. Deze kleine organisaties kunnen dan bijspringen voor een activiteit.

Er bestaat ook een coördinerende organisatie die de subsidies uitdeelt. Je moet ook bij hen verantwoording afleggen. De naam van deze organisatie is SLIF

2. Bestaat er nog een overkoepelende dienst, bv federatie voor buurtwerk?
Nee, een overkoepelende functie bestaat niet meer. Er zijn wel overlegorganen tussen de verschillende buurtwerken. Er is wel zoiets al samenlevingsopbouw. Deze organisatie biedt een vormingspakket en werkmiddelen aan. Hier kunnen dan verschillende medewerkers beroep op doen want de vorming blijft hetzelfde. Hoe je iemand kan motiveren of hoe je het precies aanpakt is niet zo verschillend in verschillende buurten. Vroeger gebeurde er zelfs overleg tussen alle West-Vlaamse buurtwerken maar dit is, spijtig genoeg, verwaterd. Er worden wel nog steeds ideeën uitgewisseld.

3. Zijn er nog veranderingen gebeurt na 1981?
Een belangrijke verandering in buurtwerk is dat in 1995 preventieplannen zijn opgestart. Binnenlandse zaken heeft toen geïnvesteerd in preventiezaken. Veel steden hebben dit met buurtwerk ingevuld, omdat ze dachten dat dit het meest nodig was.

4. Moeten de mensen nog steeds het heft in eigen handen nemen na verloop van tijd? Zoja over welke termijn spreken we dan?
Er wordt altijd gezegd dat buurtwerk moet werken om zich zelf te zien verdampen, maar dit is enkel voor enkele facetten zo. Zeker niet voor alles. Want ook de buurt evalueert. Misschien zitten er het ene jaar verschillende actievelingen en kunnen ze inderdaad de boel even alleen runnen, maar misschien zijn ze het het jaar daarna beu, en geven ze het op. Als dit zo is zou je weer van nul af moeten beginnen, dus het is beter dat je aanwezig blijft maar een beetje op de achtergrond. Het is zeker niet van zelfsprekend om dit uithanden te geven. Het zou wel lukken als de doelstellingen heel duidelijk gesteld worden.

5. Kunt u wat extra uitleg geven over de computerlessen die u vermeldde in de mail?
De computerlessen zijn voor volwassenen en ze worden niet door ons zelf gegeven maar door een externe organisatie. Deze organisatie is basiseducatie. Het is voor + 18 en voor mensen die een lager diploma hebben. Het wordt ook gratis aangeboden. Maar niet enkel de mensen met een lager diploma hebben problemen met de Pc, ook oudere mensen van + 50.
Er wordt op een haalbaar tempo voor iedereen gewerkt. Men begint echt van nul ( zo steek je een pc aan, hij gaat niet bijten) Dit initiatief is ontstaan in 2002. We hebben deze organisatie toegelaten omdat het makkelijker is voor de buurtbewoners zelf. Als ze naar het centrum moeten gaan, dan krijg je ze daar niet zo Gemakkelijk. Als de computerlessen daarentegen naar hun eigen buurt komt is de stap makkelijker gezet.
Er is ook nog een initiatief geweest met huiswerk op de computer maar dit was moeilijk haalbaar omdat er te weinig, geschoolde, mensen waren. Met 2 naar 12 kinderen kijken was te moeilijk. Daarom zijn we nog op zoek naar een organisatie die dit zou willen doen voor ons.

6. Zijn er tegenstanders van buurtwerk, zoja wat zijn hun argumenten?
Echte tegenstanders zijn er niet. Er bestaan wel kritische denkers. Hun vragen zijn dan: wat brengt het op? Wat doen jullie? Helpt het wel effectief?…
We leven in een tijd waarin alles moet geëvalueerd worden via cijfers, maar dit is heel moeilijk. Als je bv maar 2 mensen gehad hebt en deze waren tevreden, dan wil je niet meer als buurtwerker. Maar voor de cijfers is dit natuurlijk niet goed. Dan moet je je afvragen wat het belangrijkste is, het aantal of de kwaliteit?
Het zijn dus niet echt tegenstanders, het is eerder een spanningsveld.

7. Wat zijn uw studies?
Maatschappelijk werk in IPSOC

8. Zijn er volgens u nog zaken die in een algemeen rapport over buurtwerk moeten staan?
Vroeger was de centralisering (alles in het centrum, onder 1 dak plaatsen) belangrijk, nu niet meer. Nu leven we in een periode van decentralisatie. Het aanwezig zijn op buurtniveau is belangrijk. Er moet wel een samenwerking zijn zodat 4 verschillende diensten zich niet met hetzelfde bezig houden. We moeten aanwezig zijn in de buurt, maar we moeten ook kunnen doorverwijzen.

9. Hebben jullie een zakboekje ter beschikking?
Voorbeeldje heb ik meegekregen, als allereerste

10. Hebt u eventueel een aantal tips voor een eindactiviteit?
Laat de mensen van de buurt meewerken. Op die manier raken ze veel meer betrokken en kunnen ze andere mensen meelokken. Je moet communiceren met de buurt. Het kan ook waardevol zijn om de helpers eens te verwennen bv:
• Koken voor elkaar
• Voor onze fotozoektocht, ipv van het af te drukken en in hun handen te duwen, verschillende foto’s voor de ramen hangen van de huizen
• Of een straffe verhalen tocht. Dit zal waarschijnlijk moeilijker haalbaar zijn voor jullie, omdat het een gans proces is, en omdat jullie iets minder ervaren zijn.
Belangrijk is dat je veel fantasie en creativiteit gebruikt en dat je zelf gelooft in je activiteit

Hou er wel rekening mee dat mss niet alle info klopt, zo ben ik bv zeker dat SLIF en RUPA niet klopt, maar Mr. Hooft zal het nog eens bekijken en de verbeteringen doorsturen naar mij, vanaf ik het heb, verander ik het ook op de wiki, sorry hiervoor
Jolien

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License