CEBSD

Combined European Bureau For Social Development is de volledige naam.

Dit is een Europees netwerk en samenwerkingsverband van een tiental 'nationale' organisaties van samenlevingsopbouw. Het stimuleert de internationale uitwisseling van kennis en ervaring.

Hier vind je de website

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License