De Katrol

De Katrol is een project die opgestart is in Oostende in 2002 door Jean-Pierre Markey en Mieke Verhulst. Sinds de start van het project in Oostende zijn er al filialen in Kortrijk, Menen en zelfs Rotterdam bij gekomen. Het project in Rotterdam is zelfs beloond met de Nederlandse ondernemingsprijs. De grootste reden dat De Katrol zo veel gegroeid is in slechts 7 jaren is volgens Jean-Pierre te wijten aan mond-aan-mond reclame. De Katrol is een ontwikkelingsproject, dit betekent dat het nog steeds aan het groeien is.

De Katrol is een organisatie die vrijwilligers zoekt om kinderen te helpen met hun huiswerk. Meer specifiek aan kansarme/allochtone kinderen. Voor vrijwilligers richt De Katrol zich vooral op studenten, meer gericht nog studenten in de welzijnssector. Voor studenten is het ook goed om te weten dat De Katrol ook als stageplaats kan gebruikt worden.

Deze vrijwilligers krijgen elk een gezin aangewezen. Hiervoor worden "gematched" op basis van geslacht en studierichting opdat het gezin geen bezwaar zou hebben tegen de vrijwilliger die hen komt helpen. De vrijwilligers bezoeken "hun" gezin twee maal in de week altijd 1 uur lang. Deze bezoeken gaan aanvankelijk wat aarzelend maar naarmate de student meer op huisbezoek komt wordt deze meer en meer thuis in het gezin. Het is de bedoeling dat de ouders het uiteindelijk kunnen overnemen van de student. De student helpt ook om een leescultuur in huis aan te brengen. Hiermee wordt bedoelt dat de student boeken van de bibliotheek mee neemt naar zijn/haar gezin en ze dan laat lezen door het gezin. De ouders moeten dan zelf de boeken terugbrengen naar de bibliotheek, zo is de eerste stap naar de bibliotheek ook gemaakt. Indien de vrijwilligers problemen krijgen met het gezin dienen ze zich te richten tot hun "ankerfiguur" Deze zal er dan voor zorgen dat ofwel de vrijwilliger verplaatst wordt, of het probleem opgelost wordt. De vrijwilligers dienen ook 1 maal per week naar een terugkommoment te gaan. Dit moment fungeert als een vergadering waarin alle vrijwilligers hun ervaringen van die week bespreken in aanwezigheid van de ankerfiguur. Vroeger werd dit ook gebruikt om een checklist in te vullen maar dit wordt nu aan de hand van e-mail gedaan.

We hebben De Katrol 2 maal gecontacteerd. De eerste keer kwamen ze naar IPSOC om aan iedereen (iedere student die wilde) uitleg te geven ivm. het aan huis gaan voor huiswerk.

De tweede maal hebben we iemand gecontacteerd van Katrol en haar gevraagd of we een afspraak konden regelen om enkele vragen te stellen. Dit was goed, we kregen de datum: Donderdag 3 december, om 13u30.

Om elkaar wat rust te gunnen, hebben we besloten dat niet iedereen iedere keer aanwezig moet zijn. Bij de eerste keer Katrol zijn we overeen gekomen dat Laurens, Fien, Ellen en Claire gingen.
Als compensatie daarvoor, gaat de rest dan naar die afspraak(donderdag). Emily, Jolien, Rien en Lieselot gaan met De Katrol gaan praten. Hannes en Debbie zijn verontschuldigd.

E-mail adressen woordvoerders Katrol

- eb.tsewoh|yekraM.erreiP-naeJ#eb.tsewoh|yekraM.erreiP-naeJ (Oostende)
- eb.snalumitswac|etsennavenna#eb.snalumitswac|etsennavenna (Menen)
- eb.snalumitswac|eteartsleornekyam#eb.snalumitswac|eteartsleornekyam (Kortrijk)
- eb.snalumitswac|nidrajudadnida#eb.snalumitswac|nidrajudadnida (Kortrijk)

Indien je een e-mail wil sturen naar de Katrol, gebruik dan je Katho mail adres

De folder

Ellen Ramboer & Laurens Gantois

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License