Doelstellingen Van Ons Project

Algemene en concrete doelstellingen

Smart

SPECIFIEK

1. Wat willen we bereiken?

We willen de kinderen een kans geven om te leren omgaan met computers.
We willen ze daarbij ook sociale ondersteuning bieden.

2. Wie is erbij betrokken?

• De buurt: De Lange Munte
• Projectleider (Dominique Nuyttens)
• De hele projectgroep (Claire, Rien, Ellen, Laurens, Jolien, Emily, Lieselot, Hannes, Debbie, Fien)
• Oprichter buurthuis (Tim)
• Vrijwilligers

3. Waar?

Buurthuis De Lange Munte

4. Wanneer?

Vanaf na de herfstvakantie tot mei.

5. Welke delen van de doelstellingen zijn essentieel?

Zakboekje

De toekomstige leerkrachten goed op de hoogte brengen en basisinformatie
geven over de manier van werken.

De computerlessen

De kinderen op een speelse manier (goed) leren omgaan met een computer.
De lessen educatief opvullen zodanig dat de kinderen ook bijleren.
De houding/attitude is belangrijk tijdens de lessen (op tijd komen, jassen aan de kapstok, respect voor het materiaal…).

Eindactiviteit

De ouders en kinderen samen brengen in het buurthuis. Zo zullen de ouders de drempel overschrijden om een stap te nemen richting het buurthuis. Het is de bedoeling dat we de ouders betrekken bij de activiteit.

6. Waarom willen we dit doel bereiken?

• Ervaring opdoen: lesgeven, vergaderingen bijwonen en voorzitten …
• Leren samenwerken
• Goede punten behalen


MEETBAAR

1. Hoeveel gaan we doen ?

Zakboekje

• Er moeten foto’s aanwezig zijn ( vragen aan Tim voor de financiering).
• Minstens 3 mensen contacteren voor meer informatie(leerkrachten).
• Vrijwilliger aanspreken en interviewen die reeds werkt bij De Lange Munte.
• Het zakboekje op cd- rom plaatsen.
• Het zakboekje ook op de wiki plaatsen.
• Versie geven aan Katrol en preventiedienst Brugge.

Computerlessen

• Iedereen moet minimum 3 u. les gegeven hebben.
• Iedereen moet minimum 2 keer geobserveerd hebben.
• Na iedere les wordt er een verslag van de les en een verslag van de observatie gemaakt.
• Na iedere les moet het logboek aangevuld worden.

Eindactiviteit
  • Er moeten zeker foto's van getrokken worden.
  • Er moeten werkjes van de kinderen uithangen om de ouders te tonen dat ze iets geleerd hebben.
  • Er moet eten en drinken zijn.
  • Hanne van opbouwwerk contacteren voor eventuele info.
  • De ouders moeten zeker in het buurthuis binnen geweest zijn.
  • De ouders moeten op een positieve manier met elkaar in contact komen.

2. Wat is er af als het af is ?

Zakboekje

• Foto’s
• Inleiding
• Dankwoord
• Eigen ervaring
• Contacten met vrijwilligers/ interviews
• Bronvermelding
• Alle namen van de groep

Computerlessen

Alle lesmodules moeten afgewerkt zijn ( zie verslag 7 ).

Eindactiviteit

Wanneer dat iedereen tevreden en geïnformeerd naar huis gaat.

3. Kunnen we ons resultaat meten?

Ja, wanneer het zakboekje is afgewerkt en wanneer het nuttig is voor onze opvolgers.
Bij de computerlessen kunnen we een mini testje en een mini enquête bij de kinderen afnemen.
Voor de eindactiviteit zullen we de mening van de mensen vragen die aanwezig zijn.


AANVAARDBAAR

1. Is er draagvlak voor wat we doen?

Ja, er zijn veel mensen die achter ons project staan, zo zijn er de buurtbewoners die hun kinderen inschrijven en vrijwilligers die de lessen geven. Er zijn ook organisaties en instellingen die ons project boeiend vinden.

2. Is het in overeenstemming met de opdracht en de visie van de organisatie?

Onze ideeën zijn zoals we verwachten zowel voor de computer les, met zakboekje en de eindactiviteit.

3. Staat iedereen van de projectgroep achter het voorstel?

Iedereen staat open voor de ervaring en wij hebben dit thema dan ook zelf gekozen.

4. Kunnen we de doelgroep warm maken voor ons voorstel?

We proberen het enthousiasme er in te houden, want de computerlesjes zijn al gestart.


REALISEERBAAR

1. Is het doel haalbaar?

Computerles

Ja, mits goede voorbereidingen.

Zakboekje

Ja

Eindactiviteit

Ja, zo vroeg mogelijk aan beginnen om het zo goed mogelijk te doen slagen, met een goede voorbereiding uiteraard.

2. Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?

Ja, als we ons allemaal zo goed mogelijk blijven inzetten.

3. Is de doelstelling voldoende uitdagend?

Ja, want het nieuw voor ons allemaal.

4. Houdt de doelstelling rekening met de dagelijkse praktijk en onverwachte gebeurtenissen?

Er zijn altijd dingen die onverwachts gebeuren, wij moeten er kunnen op inspelen en het houd wel rekening met de praktijk.


TIJDSMEETBAAR

1. Wanneer beginnen we met de activiteiten?

Na de herfstvakantie.

2. Wanneer is het doel bereikt?

Hopelijk in mei, als de kinderen, de ouders, de begeleider, Tim en het hele projectgroepje tevreden zijn.

3. Hebben we een concrete einddatum?

Eind april, begin mei.

4. Houden we voldoende rekening met de organisatiekalender van het academiejaar?

We passen ons aan het uurrooster aan en we houden rekening met de examens.

(Emily Scheerlinck) (Debbie Herman)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License