Eindwerken
Titel Auteur Academiejaar
De stilte doorbroken. Een kijk op de mogelijkheden van theater in een kansarmewijk Decock K 2000
Stedelijk Buurtwerk: De Lange Munte: een kwaliteitsstudie Deruyck Peter 1999
Een plekje voor allen Vantomme Kimberly 2007-2008
Animator in het jeugdwerk Ynske De Bruyne 1997
Betrokkenheid van senioren bij het buurtwerk Balcaen Stefanie 2000
Bewonersgroep Sluizeken: een evaluatie Dutry Tom 1992
Buurtgericht werken vanuit een lokaal dienstencentrum: het Ouderençbuurtproject Krottegem Louwagie Lore 2003
Buurtwerk en het belang van dienstverlening Vervaecke Inge 1998
Zin in cultuur? Larnout Berten 2000-2001
Wonen: een basisrecht!?: Over de rol van het buurtwerk Veemarkt binnen de huisvestigingsproblematiek Thomas Dekyvere 2006
Werk aan de winkel! Een participatief doe-project met jongeren uit de Venning-buurt in Kortrijk Sophie Sobry 2000
Een kijk op de vormingsfunctie in buurtwerk Denolf Bieke 1998
De 'Leervijfer': ontwikkeling van een vijdfelige themakoffer voor anderstalige leerlingen in het lager onderwijs Nina Cools 2009
Het cumulatief effect van een gemeenschappelijke participatie van school, ouders en leerlingen binnen het studiekeuzeproces: Een onderzoek bij allochtone leerlingen betreffende de overgang naar het secundair onderwijs Liselotte Vandenbussche 2009
Een ICT opleiding voor laaggeschoolden: een uitdaging?: mijn tips en leerproces in het opleiden van laaggeschoolden in een ICT-programma Vanessa Deschamps 2008
Kinderen met een autisme spectrumstoornis in het gewoon basisonderwijs: een kwalitatief onderzoek naar de knelpuinten in het onderwijzen van kinderen met een autisme spectrumstoornis Sarah De Meulemeester 2005
De axenroos als ondersteuning om het gedrag van leerlingen bij te sturen in de klas Ilse Dewulf 2008
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License