Boek Meer Kansen Voor De Buurt

Synthese van het boek

Het boek dat ik gelezen heb: “ Meer kansen voor de buurt” door Joop simonse.
Het boek gaat over de doelstellingen, de werkwijze en de middelen van het buurthuiswerk. Het bespreekt de positie van de vrijwilliger en van de teamleider. Het geeft ook de inhoud weer voor verschillende beroepsopleidingen met betrekking tot het buurtwerk. Het behandelt de doelgroep en wat de oorzaken kunnen zijn waardoor er kansarme groepen ontstaan. Het boek blikt ook even terug hoe het was gesteld met het buurtwerk in het verleden.
'Meer kansen voor de buurt' sluit nauw aan bij een ander boek van dezelfde schrijver namelijk “Belemmerde kansen”.

Een powerpoint van dit boek vind je hier

Korte samenvatting van het boek

Samenvatting boek

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License