Artikel: Achtergronden bij de aanpak van de ‘krachtwijken’

Achtergronden bij de aanpak van de ‘krachtwijken’

In 2006 selecteerde het Nederlandse parlement 40 lage inkomensgemeenschappen om deel te nemen aan een veelomvattend sociaal vooruitgangsprogramma. Dat programma diende om een groei van sociale indicatoren te realiseren binnen 10 jaar. Deze programma’s zijn niets nieuw voor Nederland. In tegendeel, sinds WWII zijn er verschillende plannen toegepast in benadeelde arrondissementen.

Dit artikel bespreekt de geschiedenis, methodes en uitkomsten van deze interventies, en geeft 3 factoren van zowel succes als verlies aan.

Wat men beter meid is: het idee om snelle en gemakkelijke wijzigingen via buurtwerk door te voeren; respectloos omgaan met de interesses van huurders; en problemen doorgeven aan naburige arrondissement. Er wordt meer succes verwacht wanneer er interactie georganiseerd wordt tussen lage en middelmatige inkomensgroepen; wanneer inwoners van beroofde buurten aansporingen krijgen en wanneer ze respectvolle hulp krijgen om werk te vinden en om hun studies af te maken; en wanneer de inwoners aangemoedigd worden en het maken van eigen maatregelen vergemakkelijkt wordt.

Uitgebreide samenvatting

Hier vind je de ppt.
Hier vind u mijn opdrachtsverkenning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License