Boek Achtergronden

Achtergronden bij de aanpak van de ‘krachtwijken’

Harry Broekman

Uit ‘Sociale interventie’

Korte synthese

In de inleiding ‘Krachtwijken kunnen aan de slag’ schrijft men dat de regering veertig wijken wil verbeteren.
Het zijn wijken die slecht scoren op kenmerken als:
- hoogte huishoudinkomen
- het deel werkenden in de wijkbevolking
- woningen met een lage kwaliteit

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie stelt daarvoor 300 miljoen euro extra beschikbaar. Het rijk wil de gemeenten bijstaan in de uitvoering van hun plannen en wil dit ook jaarlijks evalueren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License