In Details

Les 1

- Afspraken overlopen
*Jas aan de kapstok
*Rustig binnenkomen
*Niet eten en drinken in de les (anders melden en even naar buiten gaan)
*Moet je naar het toilet? Melden bij een lesgever.
*Computer uitschakelen, ook het computerscherm!

- Paspoortje maken + foto
* We hebben het bestand op USB-stick staan en zetten het op de kinderen hun computer.
In dit bestand staat bv. naam, voornaam, leeftijd, huisdieren, vriendinnen,…
Door dit in te vullen kunnen we zien of ze al overweg kunnen met het toetsenbord én met Word.
Terwijl Ellen helpt met de meisjes, staat Fien in voor de foto's. Elk om de beurt gaan de kinderen
naar Fien, de kinderen trekken een gekke bek en hun foto komt dan ook op hun paspoortje.

- Email aanmaken (gmail)
* We maken een email aan via gmail (hotmail werkt daar niet). Eenmaal de mail aangemaakt is,
verzenden de kinderen hun paspoortje naar elkaar. En lezen dit natuurlijk eens.

- Eventueel spelletje spelen (naar eigen keuze), maar hier hadden we geen tijd meer voor!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License