In Details2

Na voorstel van een ‘leerling’, hebben we besloten ‘powerpoint’ te verwerken in het 3e lesje.

We gaan dus een powerpoint maken met de kinderen. Het is de bedoeling dat we eerst algemeen (met 1 computer, zo is er meer aandacht) enkele basisdingen uitleggen aan hen:
• Hoe doe je de achtergrond?
• Hoe voeg je een foto in?
• De sjablonen (vaste achtergronden)
• Animaties verwerken
• Geluiden invoegen
• Dia indeling
• Diaovergang
De lesgevers maken ook tegen de volgende les een voorbeeld powerpoint. Zo gaan de kinderen er al meer van begrijpen en ook meer zin in krijgen!
We gaan werken rond het thema ‘Sinterklaas’ (tenzij niemand dat kent, dan zoeken we een ander thema). Om rare foto’s van het internet te vermijden, gaan de lesgevers al een voorselectie maken van vele foto’s, d.w.z. de lesgevers zorgen voor genoeg foto’s in een aparte map. Dan kunnen de kinderen daaruit kiezen. Die voorselectie zenden we door naar hun email, zo gebruiken ze die email ook nog eens.
Powerpoint Sinterklaas

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License