In Detailshb

Het artikel werd geschreven door Harry Broekman
a. In het artikel werd er geen extra informatie gegeven over de schrijver.
b. Op het internet vond ik het volgende:
Opbouwwerkadviseur Harry Broekman, organisatiepsycholoog vraagt zich altijd af: wat werkt in de praktijk en wat niet ? Sinds zijn eerste onderzoek (1979) naar de vraag: Wat maakt mensen gemotiveerd om te participeren in een opbouwproces? ontwikkelt hij methoden en technieken voor project­medewerkers. Hij werkte voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, Universiteit van Groningen en Amsterdam, Hogeschool Brabant en tientallen praktijkinstellingen. In 1989 startte hij Broekman & Partners, Onderzoek en Projektontwikkeling. Zijn fascinatie voor het opbouwwerk leidde tot het samenstellen van het Handboek Opbouwwerk (zie literatuurlijst op de B & P site: http://www.broekmanonline.com). Zijn adviespraktijk om vastgelopen projecten weer op de rails te krijgen mondde uit in de succesvolle aanpak, ontwikkeld voor het Grote Steden Beleid "ProjectGarage" zie <http://www.cymk.nl> Een basisvisie van hem is dat conflicten zowel bij het ontwerp vooraf als de in uitvoering de sleutel tot vooruitgang bevatten. De manier waarop je conflicten inbouwt en aanpakt, oplost of juist voorkomt, bepaalt vooral het projectverloop.

Wat heeft de auteur nog geschrevenzie pdf file

Het artikel komt uit het tijdschrift Soliale initerventies.
Het is het eerste artikel uit een reeks van artikels waar men de evolutie van van buurtwerk uitlegt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License