Juridische Context
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector. Link met de volledige beschrijving van dit besluit
  • Decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. Om dit decreet uitgebreid te lezen klik hier
  • Ministerieel besluit van 13 juli 2001 tot uitvoering van het kwaliteitsdecreet voor het maatschappelijk opbouwwerk (B.S. 10.VII.2007, Err. B.S. 16.VII.2007). Het volledige MB
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. De uitgebreide tekst is hier te vinden
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License