Korte Omschrijving Auxilia Vlaanderen

Auxilia

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie van lesgevers, die het recht op onderwijs en vorming voor iedereen wil verdedigen.
Auxilia fungeert in feite als vangnet voor personen die met hun onderwijsvraag bij geen enkel ander initiatief terecht kunnen.
Er zijn 3 basisvoorwaarden om te mogen gebruik maken van Auxilia:
- Heeft deze cliënt echt wel een vraag naar onderwijs of vorming?
- Bevindt hij/zij zich in een kansarme situatie?
- Kan deze persoon alleen bij Auxilia terecht (en dus nergens anders)?

Doelstelling:
AUXILIA VZW tracht mensen terug een hoopvol uitzicht op de toekomst te geven.
Het doel van de lessen is immers:
- Een integratieproces op gang brengen, bv. elementaire taalkennis om een begin van integratie mogelijk te maken in het schoolgebeuren of in de samenleving, of de reïntegratie van een langdurig ziek kind in de school te bevorderen.
Auxiliahulp heeft als uiteindelijk doel : Het welzijn van de cliënt bevorderen door middel van onderwijs en vorming.

Doelgroep:
Auxilia richt zich tot een kansarm publiek zonder onderscheid van huidskleur of levensbeschouwing. Door de individuele benadering bereikt Auxilia soms mensen die anders niet in de hulpverlening terecht komen. Er schuilt immers heel wat ellende achter mooie gevels. Gezinnen met een langdurig ziek kind hebben soms andere hulp nodig dan het fragment onderwijs. De vrijwilliger fungeert dan ook vaak als praatpaal en kan bemiddelaar zijn naar scholen of andere vormen van hulpverlening toe. Auxilia wil zeker geen gratis bijlescircuit creëren of gemakkelijkheidsoplossing zijn : vandaar de noodzaak aan een degelijk intakegesprek.

Je kan Auxilia een beetje vergelijken met de computerlessen. Onze doelgroep is ook meestal een kansarm publiek doordat veel kinderen in die gezinnen geen computer thuis hebben waardoor ze niet leren hoe er mee om te gaan. Het is belangrijk dat ze dit leren want in het latere schoolwerk zullen ze veel de computer nodig hebben.
De computerlessen bij De Lange Munte wordt ook georganiseerd door vrijwilligers.

Dit jaar is Auxilia genomineerd voor de pluim van avs je kan voor hen stemmen tot en met 11 december 20091

1 336 woorden

http://www.auxilia-vlaanderen.be/organisatie.html

( deze pagina is nog niet af )

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License