Korte Omschrijving Sociaal Huis Oostende

In het decreet Lokaal Sociaal Beleid wordt vermeld dat er in elke gemeente één duidelijk herkenbare plaats moet komen waar de burger, die niet weet waar naar toe, terecht kan met om het even welke vraag rond welzijn of sociale administratie.
In Oostende werd in het Sociaal Huis een onthaaldienst opgericht.
De belangrijkste opdracht van deze dienst is het onthaal, informatie – en doorverwijsfunctie.

Het onthaalteam bestaat uit bedienden en hulpverleners. De onthaalmedewerkers zijn opgeleid om samen met de bewoners een antwoord te zoeken op de vraag.
Ze kunnen informatie geven, of verwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.
Dit kan zowel een dienst zijn binnen, als buiten het Sociaal Huis.
Om het even welke vraag van de burger rond sociale en welzijnsmateries kan men daar stellen.
Indien men hun vraag liever niet aan de balie stelt, is er altijd een mogelijkheid om met een hulpverlener in een apart lokaal te spreken.
Men hoeft geen afspraak te maken, en het onthaal is volledig gratis.

Onder dit Sociaal Huis, vallen verschillende dienstencentra’s, maar ook buurthuizen zoals:
- Buurthuis ’t hoekje
- Buurthuis de drie gapers
- Buurthuis oud hospitaal

Men probeert dus zoveel mogelijk de buurtbewoners te helpen en bij te staan met al hun vragen en behoeften.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License