Korte Omschrijving Van De Katrol

De Katrol (= Studieondersteuning aan huis)

logo_def.jpg

Stichting De Katrol geeft gratis studieondersteuning aan jonge kinderen uit achterstandsgezinnen. De vrijwilligers doen bij de kinderen thuis oefeningen, spelletjes en het huiswerk van hun basisschool met hen. Zo krijgt leren een betere plek in het gezin en de studenten lopen tegelijkertijd een goede stage.
Werkwijze
Twee keer per week, drie maanden lang, geven vrijwilligers les aan kinderen uit het 3e kleuter/1e-2e leerjaar (lezen en rekenen). Deze kinderen komen uit achterstandsgezinnen. De student zorgt ervoor dat de voorwaarden om te kunnen leren zijn ingevuld: hij organiseert rustmomenten en structuur in de naschoolse tijd en bespreekt het belang daarvan met de ouders. Omdat de studenten bij de kinderen thuis zijn, profiteren ook eventuele andere kinderen in het gezin mee.
De Katrol werkt volgens de presentiemethode: de ankerfiguur en studenten richten zich naar de ouders, proberen naast hen te staan en ondersteunen hen in hun eigen initiatieven (empowerment).
Intern Begeleiders van basisscholen dragen kinderen voor om ondersteund te worden door De Katrol. De ankerfiguur – een professionele en ervaren hulpverlener - neemt contact op met de gezinnen. Ouders beslissen zelf of ze willen meedoen aan de studieondersteuning. De ankerfiguur selecteert de student en stelt beiden aan elkaar voor. Ook is dit de stagebegeleider van de student. Eventuele sociale problemen in het gezin worden door de student gesignaleerd, waarna de ankerfiguur dit in het gezin zal bespreken en zo nodig zal doorverwijzen naar hulpverlening.
Doelgroep
De Katrol kiest vooral voor gezinnen met kinderen uit het eerste leerjaar, als belangrijk scharniermoment. Er wordt hierbij rekening gehouden met volgende indicaties :
•het ontbreken van positieve en stimulerende voorbeelden thuis en in de omgeving
•het ontbreken van zelfvertrouwen bij kinderen en ouders, waardoor de eigen mogelijkheden verkeerd beoordeeld worden
•weinig (positieve) schoolse ervaringen bij ouders zodat zij weinig betrokken zijn op het schoolgebeuren en zij weinig ondersteuning kunnen bieden aan de kinderen
•taalachterstand in al zijn facetten
•botsingen tussen school- en thuiscultuur
De Katrol is oorspronkelijk begonnen in Oostende, maar het is uitgebreid en heeft reeds verschillende afdelingen; Torhout, Kortrijk, Menen, Gent, Rotterdam, etc.
Naast De Katrol, heeft de organisatie nog 2 nevenprojecten; de MOBILE en de LIER.

Bronnen die hierbij gebruikt zijn:
http://www.dekatrol.nl/
http://www.dekatrol.be/index.html
http://www.fcbwjk.nl/Werving/Campagne/Welzijn/Vacatures/~/media/Werkgeverstoolkit/Welzijn/sandrapardoel/logo_def.ashx

(351 woorden)
-Ellen Ramboer-

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License