Korte Omschrijving Van Het Centrum Voor Basiseducatie

Algemeen

De centra voor basiseducatie zijn centra die er op gericht zijn laaggeschoolde volwassenen bij te scholen. Er zijn 13 van deze centra verspreid over de regio Vlaanderen en Brussel.

Algemene werking

Basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen in:

 • Nederlands als moedertaal
 • Nederlands als tweede taal
 • Wiskunde
 • ICT
 • Maatschappij Orriëntatie
 • Theorie rijbewijs

Doelgroep

Alle laaggeschoolde volwassenen die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken om goed & zelfstandig te functioneren in da maatschappij
Binnen deze doelgroep wordt er nog speciale aandacht besteed aan bepaalde groepen:

 • Migranten met een lage taalkennis
 • Laaggecijferde/ laaggeletterde Nederlandstaligen
 • Gevangenen
 • Werkzoekenden
 • Kansarmen
 • Laaggeschoolde werknemers
 • Ongekwalificeerde schoolverlaters
 • Senioren
 • Huisvrouwen

Doelstellingen

 • Verhogen van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cursisten
 • Begeleiden van de cursisten van uit hun mogelijkheden naar een maximaal leerresultaat
 • Bevorderen van het leesplezier van de cursisten

Kostprijs

Enkel aankoop van handboeken
Cursussen worden gratis voorzien

Bibliografie

LCP NV. Centra voor basiseducatie: Alles over basiseducatie, Centra voor basiseducatie, (Basiseducatie.be), geraadpleegd op 12/12/2009

*noot: 158 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License