OCMW Langemark-Poelkapelle

Het OCMW is gelegen in de Zonnebekestraat, 71. Het is telefonisch te bereiken op het nummer 057 490810 en via de mail:
e-mail: eb.ellepakleop-kramegnalwmco|wmco#eb.ellepakleop-kramegnalwmco|wmco

Het OCMW is uitbater van een rusthuis met 54 bedden.
Het O.C.M.W. wil via het project ‘buitenschoolse opvang’ een oplossing bieden voor de vele problemen in verband met opvangmogelijkheden van schoolgaande kinderen in de gemeente. Het ‘buitenbeentje’ zorgt voor opvang van schoolgaande kinderen tot 12 jaar.
De Algemene Sociale Dienstverlening biedt persoonlijke en praktisch gerichte hulp, ondersteuning en begeleiding aan. Iedereen heeft recht op deze hulp.
Samen worden alle vragen, problemen, moeilijkheden en noodsituaties van klein
tot groot aangepakt en worden de positieve mogelijkheden bekeken.
Verder biedt het OCMW poetshulp aan wanneer de wekelijkse schoonmaak te zwaar is en je 60 jaar of invalide bent. Hulp in het huishouden kan je als gewone burger ook aanvragen. Deze hulp betaal je dan aan de hand van dienstencheques.
Klusjeshulp is er voor bejaarden, zieken of mindervaliden die wegens ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden niet in staat zijn kleine opknapwerkjes uit te voeren.
De dienst warme maaltijden van het OCMW brengt dagelijks een warme maaltijd aan huis. De maaltijden worden bereid in de keuken van het rusthuis Sint Paulus.

Voor bejaarden die omwille van medische redenen niet in staat zijn tijdig hulp in te roepen wanneer zich een noodsituatie voordoet bestaat het personenalarmsysteem.
Het OCMW beschikt ook over 6 bejaardenwoningen.
De dienst betalingsproblemen kan mensen die een financiële tegenvaller hebben helpen. Deze dienst heeft 3 afdelingen:
• Budgetbegeleiding
• Budgetbeheer
• Collectieve schuldenregeling
Het OCMW Langemark-Poelkapelle kan verschillende vormen van financiële hulp bieden aan zijn inwoners, bvb. leefloon
Voor kandidaat politiek vluchtelingen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, geen recht op een uitkering kunnen openen of niet in staat zijn om door eigen inspanningen een inkomen te verwerven bestaat de opvang van asielzoekers.
Er zijn meerdere toelagen waarop inwoners van Langemark-Poelkapelle aanspraak op kunnen maken. Het OCMW is bevoegd voor:
• Thuiszorgtoelagen
• Verwarmingstoelagen


Dit artikel telt 328 woorden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License