Korte Omschrijving Welzijnsschakel

Basispijlers

  • Welzijnsschakels vzw gaat met lokale vrijwilligersgroepen de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting. Ontmoeting met mensen in armoede, ondersteuning van gezinnen, beleidsbeïnvloeding vanuit hun ervaringskennis en stimuleren van cultuurparticipatie vormen de pijlers van onze werking.

Taken

  • Ze vertalen concrete vormen van solidariteit naar maatschappelijke en politieke signalen van uitsluiting. Ze organiseren activiteiten die mensen samenbrengen en waarin ze diverse talenten, vaardigheden en interesses, ook culturele, aanspreken. Ze zoeken inzicht in mechanismen die armoede en uitsluiting in stand houden, en volgen hiertoe vorming. Hierin willen ze samenwerken met organisaties of mensen die hun doel kunnen versterken.

Assebroek

  • De naam van deze werking in Assebroek is ‘Oarme in Oarme’, wat het Brugs is voor arm in arm. Hierbij willen ze aantonen dat iedereen moet helpen, en dat iedereen geholpen wordt.

Groep vormen

  • Wie in armoede leeft wordt uitgesloten. Een praatcafé, een ontmoetingsruimte of ontspanningsactiviteit maken dat mensen er weer bij gaan horen.

Proeven van cultuur

  • Mensen in armoede en niet-armen gaan samen naar een film of een optreden. Sommige groepen organiseren zelf knutselnamiddagen, werken een tentoonstelling uit of voeren een eigen toneelstuk op.

Leren van elkaar

  • Om iedereen een volwaardige plaats in de samenlevingen te kunnen bieden, moet de hele maatschappij bewust zijn van het bestaan van armoede en de noodzaak van structurele armoedebestrijding.

Actie voeren

  • De groepen delen dezelfde visie maar hun activiteiten verschillen. Dat komt omdat zij hun werking afstemmen op de situatie in hun buurt. Zo kom je tot een mozaïek van activiteiten:kooklessen, tweedehandswinkels, begeleiding naar het OCMW, deelnemen aan het permanent armoede-overleg, knutselactiviteiten, huiswerkbegeleiders, acties voor sociale huisvesting, ontspanningsavonden, meewerken aan campagnes, gespreksavonden, etentjes, …

Samenwerking met ander groepen

  • De samenwerking met andere organisaties vinden we belangrijk. De oorzaken van armoede aanpakken, vraagt immers inspanningen op verschillende terreinen. Zo werken we ster mee aan de campagne van Welzijnszorg vzw.

Bronnen:
WELZIJNSSCHAKELS, Voorstellingsfolder9 december 2009, http://www.welzijnsschakels.be/documenten/Voorstellingsfolder.pdf
ACV, welzijnsschakel Assebroek 9 december 2009, http://www.acw.be/verbond/brugge/images/stories/brugge/visie/2009/Week%2027%20samen.pdf

Jolien

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License