Synthese: De Berengroepen

Het boek "De Berengroepen" is een handleiding voor het berenprogramma. Het berenprogramma is een programma die er op gericht is kinderen die moeite hebben met leren te helpen. Dit gebeurt aan de hand van (zoals de titel van het boek uitlegd) spel en beweging. Het boek zelf is in feite een samenvatting van verschillende technieken die gebruikt worden bij het leren studeren van kinderen. Deze technieken zijn niet alleen mentaal maar ook fysiek. Het deel van het boek die ik besproken heb gaat over het berenprogramma zelf, de stappen en de uitvoering er van.

Het boek heeft een éénvoudige opbouw, de stappen van het programma worden één voor één beschreven en je kan er dus makkelijk je weg in vinden.

ik ben tot de conclusie gekomen dat het een goed boek is maar niet echt handig voor onze projectgroep.

Uitgebreide samenvatting

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License