Les2detailsgroep2

Wat hebben we deze les uitgestoken?

  • Mails controleren, waarbij de paspoortjes van de leerkrachten gelezen werden
  • Foto maken en toevoegen aan het paspoortje
  • De paspoortjes doorsturen naar elkaar en naar Jolien (zie eerste lesje)
  • De bureaubladachtergrond veranderen

Chloé was alweer niet aanwezig.
De andere kinderen waren mooi op tijd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License