Boek: "In de ban van de Buurt"

Korte synthese van het boek: In de ban van de buurt:

Alle wijkgerichte interventies bij buurtwerk worden vertegenwoordigt vanuit verschillende overheidsdiensten.
Het is belangrijk dat er een goed samenspel is tussen de overheid, de instellingen en de burgers.
De overheden moeten meer kunnen constateren wat de precieze vraag van de burger inhoud, zo kunnen ze betere ondersteuning bieden. De lokale overheid kan opdrachten geven om bepaalde diensten of activiteiten uit te voeren.
Dit is altijd afhankelijk van de medewerking van de sociale omgeving zelf.
Het hoofddoel is dat de burger centraal staat, en hij de hoogste prioriteit moet krijgen.

Uitgebreide samenvatting + powerpoint

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License