Literatuurlijst

Zet hier de boeken van je inhoudelijk rapport en refereer juist.

Titel boek Auteur Referentie Waar te vinden?
Buurtnetwerken jeugdhulpverlening* Maria Pannebakker & Marieke Vorstermans Pannebakker M & Vostermans M Buurtnetwerken Jeugdhulperleningen,PSW Utrecht,Utrecht,1994 bibliotheek katho Kortrijk
Bouwen aan de buurt Carolien Magnus MAGNUS, C. Bouwen aan de buurt. Katho Kortrijk. ( 1975). bibliotheek Katho Kortrijk
Meer kansen voor de buurt* Joop Simonse SIMONSE, J. Meer kansen voor de buurt. Katho Kortrijk.(1977). bibliotheek Katho Kortrijk
Buurtwerk* Ignace Van Dingenen VAN DINGENEN, I. Buurtwerk. Katho Kortrijk, (1980). bibliotheek Katho Kortrijk
Naar de multiculturele samenleving?* Guido Tastenhoye TASTENHOYE, G. Naar de Multi culturele samenleving? Katho Kortrijk (1993). bibliotheek Zulte
De agogischer werker in club- en buurthuis Ad Vester VESTER A., // De agogische werker in club- en buurthuis, H. Nelissen B.V., Baarn, 1986. Bibliotheek Oostende; Kris Lambert
Opbouwwerk en basisschakelmetodiek Luc Verbeke, Jimmi Eeckhout VERBEKE L, EECKHOUT J, //opbouwwerk en bassischakelmetodiek, viboso document nr 25, april 1994 bibliotheek De Biekorf Brugge
Buurtwerk, een basis voor de buurt An De Riek, Bart Van Damme, Luc Verbeke DE RIEK A, VAN DAMME B, VERBEKE L, buurtwerk een basis in de buurt, viboso document nr 24, september 1993 bibliotheek De Biekorf Brugge
In de ban van de buurt* Sprinkhuizen Ard, Vlaar Paul, Engbersen Radboud, De Wild Jan SPRINKHUIZEN A., VLAAR P. & ENGBERSEN R., (Ea.), In de ban van de buurt, 1999. Bibliotheek Katho Kortrijk
De stad in de wijk Filip De Rynck DE RYNCK F., De stad in de wijk. Politeia nv, Brussel, 2008 Bibliotheek Oostende; Kris Lambert
Kansarme buurten Fred Provoost PROVOOST F, Kansarme buurten, Federatie Buurtwerk, 1970. Bibliotheek Koekelare
Kansarmoede Vlaamse bibliotheek centrale VLAAMSE BIBLIOTHEEK CENTRALE, Kansarmoede, 1996. Bibliotheek Koekelare
Wegwijs in opbouwwerk Verreth Bernadette VERRETH B., Wegwijs in opbouwwerk, VIBOSO, Brussel, 2003. Bibliotheek Oostende; Kris Lambert
Omgaan met kansarmoede in de basisschool Ferre Laevers, Trees Vanhoutte en Claudine Derycke LAEVERS F., VANHOUTTE T., DERYCKE C., // Omgaan met kansarmoede in de basisschool, CEGO Publishers, Leuven, 2003. Bibliotheek Katho Kortrijk en Bibliotheek Oostende; Kris Lambert
Armoede achter slot en grendel? Pierre Martin Neirinckx NEIRINCKX PM, //Armoede achter slot en grendel?, pvba Print Marketing, 1989. Bibliotheek Oostende; Kris Lambert
Lesgeven aan Fatima en Ahmed Ali Salmi SALMI A., Lesgeven aan Fatima en Ahmed, Acco, Leuven, 1996. Bibliotheek Katho Kortrijk
Animator in het jeugdwerk* Ynske De Bruyne DE BRUYNE Y., Animator in het jeugdwerk, Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1997. Bibliotheek Katho Kortrijk
Jeugdwerk als sociaalpedagogische interventie* Coussee Filip COUSSEE F. , Jeugdwerk als sociaalpedagogische interventie, in Sociale Interventie, jg. 15, nr. 3, 2006. Bibliotheek Katho Kortrijk
Thrillers en sociale uitsluiting* Slagter Meindert SLAGTER M. , Thrillers en sociale uitsluiting, in Sociale Interventie, jg. 15, nr. 3, 2006 Bibliotheek Katho Kortrijk
Kwaliteit in de hulpverlening m.b.t. kinderen met psychosociale problemen* W. Hellinckx HELLINCKX W., Kwaliteit in de hulpverlening m.b.t. kinderen met psychosociale problemen., Acco, Leuven, 1986. Bibliotheek Katho Kortrijk
Muziek horen, zien en maken: werkboek voor begeleiders in het onderwijs, jeugdwerk, vormingswerk Magadini, P. / Depla, J. MAGADINI P. / DEPLA J., Muziek horen, zien en maken: werkboek voor begeleiders in het onderwijs, jeugdwerk, vormingswerk, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1984. Bibliotheek Katho Kortrijk
Kansrijk voor kansarm : zorgverbredend werken in het basisonderwijs met de meest kwetsbaren uit de samenleving* Laevers, F. / Vanhoutte, T. LAEVERS F. / VANHOUTTE T., Kansrijk voor kansarm : zorgverbredend werken in het basisonderwijs met de meest kwetsbaren uit de samenleving., Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs, Leuven, 1998. Bibliotheek Katho Kortrijk
Hulpverlening dicht bij huis, maatschappelijk werken in kansarme buurten LANS J., DE ROOIJ L. LANS J., DE ROOIJ L., Hulpverlening dicht bij huis, maatschappelijk werken in kansarme buurten, H. Nelissen, 1987. Bibliotheek Katho Kortrijk
Kinderen buiten spel, op zoek naar een vriendelijke woonomgeving voor kinderen BLEEKER H., MULDERIJ K. BLEEKER H., MULDERIJ K., Kinderen buiten spel, op zoek naar een vriendelijke woonomgeving voor kinderen, Boom, 1978. Bibliotheek Katho Kortrijk
Belemmerde kansen, sociologie van de volksbuurt SIMONSEN J. SIMONSEN J., Belemmerde kansen, Sociologie van de volksbuurt, Samson, Alphen aan den Rijn, 1974. Bibliotheek Katho Kortrijk
Beter een goede buur dan een verre hulpverlener VELTMAN J. VELTMAN J., Beter een goede buur dan een verre hulpverlener, Van Loghem Slaterus BV, 1977. Bibliotheek Katho Kortrijk
Opbouwwerk in de praktijk* HENDERSON P., DAVID N.T. HENDERSON P., DAVID N.T., opbouwwerk in de praktijk, Van Loghem Slaterus, 1980. Bibliotheek Katho Kortrijk
Bouwen aan de lokale samenleving* DESMET A. DESMET A., Bouwen aan de lokale samenleving, Beschermde werklpaats Ryhove, Gent, 1996. Bibliotheek Katho Kortrijk
Handboek opbouwwerk, Methoden, technieken en terreinen BROEKMAN H. BROEKMAN H., Handboek opbouwwerk, Methoden, technieken en terreinen, Den Haag, 1998. Bibliotheek Katho Kortrijk
op Bezoek IN Stadbroek VAN SPLUNTEREN P VANSPLUNTEREN P., Op Bezoek In StadbroekUtrecht, 1996. Bibliotheek Katho kortrijk
Een brug tussen kansarmen en de buurt GOVAERTS GOVAERTS M .,Een brug tussen de kansarmen in de buurtbrussel, 1994. Bibliotheek Katho Kortrijk
Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen Desmet A, Baert H, De Bie M, Verbeke L, ed DESMET A., BAERT H., DE BIE M., Handboek Samenlevingsopbouw in Vlaanderen Die Keure, Brugge, 2008 Preventiedienst Brugge
ICT en sociale cohesie in buurten en wijken* Kennisreeks voor Grote Steden KENNISREEKST VOOR GROTE STEDEN, ICT en sociale cohesie in buurten en wijken, Veenman, Rotterdam, 2004 Preventiedienst Brugge
Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland een begrippenkader* De Bie, M., & van Ewijk, H De Bie, M., & van Ewijk, H. Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland een begrippenkader. Mechelen: Wolters. 2008 Bibliotheek Katho Kortrijk
Handboek Samenlevinsopbouw in Vlaanderen* H. Baert, M. De Brie, D. André, L. Verbeke, & M. Van Elslander H. Baert, M. De Brie, D. André, L. Verbeke, & M. Van Elslander., Handboek Samenlevinsopb.ouw in Vlaanderen Brugge: die keure, 2003 Bibliotheek Katho Kortrijk
Migranten en onderwijs* J. Ramakers RAMAKERS J. Migranten en onderwijs Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 1993, 147 p Bibliotheek Katho Kortrijk
Maatschappelijk werk, doelgroepen en werkvelden VAN RIET N. & JONGMAN H. RIET N. & JONGMAN H. Maatschappelijk werk. Doelgroepen en werkvelden, Groningen/Houten, 2003 Bibliotheek Katho Kortrijk
Mag ik op de computer. Computers en internet in de opvoeding. VALCKE M. VALCKE M., "Mag ik op de computer. Computers en internet in de opvoeding.", Lannoo, Tielt, 2001 Bibliotheek Katho Kortrijk
De student als docent. TH. J. TEN CATE, TH. J. JM. TROMP, M.G. CORNWALL TH. J. TEN CATE, TH. J. JM. TROMP, M.G. CORNWALL, "De student als docent.", Platyn, Mechelen, 2003 Bibliotheek Katho Kortrijk
Hoe coach ik mijn klas. De basisgegevens voor klassenmanagement. WYFFELS D. WYFFELS D., "Hoe coach ik mijn klas. De basisgegevens voor klassenmanagement.", Lannoo, Tielt, 2006 Bibliotheek Katho Kortrijk
Onderwijszakboekje JOHAN HEYVEART EN GUY JANSSENS JOHAN HEYVEART EN GUY JANSSENS, "Onderwijszakboekje.", Plantyn, Mechelen, 2008-2009 Bibliotheek Katho Kortrijk

Hier vind je andere werken van de auteurs plus werken die we op het internet vonden van deze auteurs.


Mediargus
Hier vind je recente online krantenartikels die we vonden op Mediargus over ons onderwerp.


Eindwerken
Hier vind je eindwerken die in verband staan met ons thema.


Monografie
Hier vind je recente titels van boeken die te maken hebben met ons thema die we vonden in de schoolbibliotheek.


Statistieken
Iedereen moet 1 statistiek zoeken op 'Vrind' die te maken heeft met ons onderwerp.
Ook moet iedereen op de website van de 'Federale Overheid' minstens 1 statistiek zoeken verschillend van 'Vrind'. Hierbij gaat het artikel over de verschillende provincies, gewesten en jaren.


Iedereen moet uit het tijdschrift 'Sociale Interventies' twee artikels halen en deze refereren. Deze referentie vind je terug in bibliografie.


Juridische context die te maken heeft met ons project


Berekeningen van al onze geraadpleegde boeken, tijdschriften, etc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License