Monografie
Titel Auteur Referentie
Het project: "8-uren vervoers- en boodschappendienst": van vrijwilligerswerk naar volwaardige tewerkstelling (2003) Moreel, Lien MOREEL L. 8-uren vervoers- en boodschappendienst. Van vrijwilligerswerk naar volwaardige tewerkstelling, Ipsoc, Kortrijk, 2003.
De fabel van de vis en de aap: activering van buurtbewoners, buurtbeheer in Antwerpen-Noord (1996) Parmentier, Bart PARMENTIER B. De fabel van de vis en de aap. Activering van buurtbewoners, buurtbeheer in Antwerpen-Noord, Ipsoc, Kortrijk, 1996.
Kinderen in verdoken kansarmoede: een ervaringsverslag vanuit het Buurthuis "Nieuws van de Dag" (1993) Debbaut, Jaak DEBBAUT J. Kinderen in verdoken kansarmoede. Een ervaringsverslag vanuit het Buurthuis “Nieuws van de Dag”, Ipsoc, Kortrijk, 1993.
Meer kansen voor de buurt: werkboek voor buurthuis- en clubhuiswerk in oude stadswijken (1977) Simonse, J. SIMONSE J. Meer kansen voor de buurt. Werkboek voor buurthuis- en clubhuiswerk in oude stadswijken, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1977.
De agogische werker in klub- en buurthuis: hoe metodisch te werken vanuit een eigen mensvisie (1977) Vester, A. VESTER A. De agogische werker in club- en buurthuis. Hoe methodisch te werken vanuit een eigen mensvisie, H. Nelissen, Bloemendaal, 1977.
Anders kijken: een breder zicht op menselijk gedrag: theorie en praktijk van de systeembenadering (2006) WILLEMSE J. WILLEMSE J., Anders kijken: een breder zicht op menselijk gedrag: theorie en praktijk van de systeembenadering, Houten: Bohn Stafleu Van Loghem, Ipsoc Kortrijk, 2006.
Atlas aandachtsbuurten West-Vlaanderen (1999) SINTOBIN B. SINTOBIN B., Atlas aandachtsbuurten West-Vlaanderen, Riso West-Vlaanderen, Brugge, 1999.
Belemmerde kansen: sociologie van de volksbuurt (1974) SIMONSE J. SIMONSE J., Belemmerde kansen: sociologie van de volksbuurt, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1974.
Beter een goede buur dan een verre hulpverlener: interdisciplinaire samenwerking met een buurt (1977) VELTMAN J. VELTMAN J., Beter een goede buur dan een verre hulpverlener: interdisciplinaire samenwerking met een buurt, Deventer: Van Loghem Slaterus, Ipsoc Kortrijk, 1977.
Bijzondere volksontwikkeling door buurtwerk in Vlaanderen: een analyse van vraag en aanbod (1973) D'Aes C. D'Aes C., Bijzondere volksontwikkeling door buurtwerk in Vlaanderen: een analyse van vraag en aanbod, ministerie van Nederlandse cultuur, bestuur voor volksontwikkeling en openbare lectuurvoorziening, Brussel, 1973.
Handboek Samenlevinigsopbouw in Vlaanderen Herman Baert BAERT H., Handboek Samenlevinigsopbouw in Vlaanderen, die Keure , Brugge 2003.
Sociaal Werk in Vlaanderen en Nederland een begrippenkader Maria De Bie en Hans van Ewijk DE BRIE M.Sociaal Werk in Vlaanderen en Nederland een begrippenkader, Kluwer, Mechelen 2008.
Criminaliteit en criminalisering : allochtone jongeren in België Leerkes Arjen en Van San Marion LEERKES A.Criminaliteit en criminalisering : allochtone jongeren in België //, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2001.
Vrijwilligers schragen de lokale samenleving Verreth B. VERRETH B., Vrijwilligers schragen de lokale samenleving, 2005.
Sociale economie : conceptualisering, sociale tewerkstelling en buurtdiensten Picqué Charles PICQUÉ C., Sociale economie : conceptualisering, sociale tewerkstelling en buurtdiensten,Standaart, Antwerpen, 2000.
De stad in de wijk Filip De Rynck DE RYNCK F., De stad in de wijk. Politeia nv, Brussel, 2008
Kansarme buurten Fred Provoost PROVOOST F, Kansarme buurten, Federatie Buurtwerk, 1970.
Wegwijs in opbouwwerk Verreth Bernadette VERRETH B., Wegwijs in opbouwwerk, VIBOSO, Brussel, 2003.
Omgaan met kansarmoede in de basisschool Ferre Laevers, Trees Vanhoutte en Claudine Derycke LAEVERS F., VANHOUTTE T., DERYCKE C., Omgaan met kansarmoede in de basisschool, CEGO Publishers, Leuven, 2003.
Armoede achter slot en grendel? Pierre Martin Neirinckx NEIRINCKX PM, Armoede achter slot en grendel?, pvba Print Marketing, 1989.
Mens, maatschappij en ruimte Meert H MEERT H.Mens, maatschappij en ruimte, Epo, Berchem 2008.
criminaliteit en criminalisering: allochtone jongeren in België Leerkes Arjen LEERKES A., criminaliteit en criminalisering, Katho Kortrijk, 2001.
Schoolopbouwwerk Gryspeerdt Jan GRYSPEERDT. J., schoolopbouwerk, Katho Kortrijk, 1997.
Sociale aktie: brandstof voor buurtwerk Hendriks A., HENDRIKS A., sociale aktie, Katho Kortrijk, 1973.
Een kijk op de vormingsfunctie in buurtwerk Denolf Bieke DENOLF B., een kijk op de vormingsfunctie in buurtwerk, Katho Kortrijk, 1998.
Buurtwerker en wijkagent: een succesvolle relatie? De Blauwe Michiel DE BLAUWE M., Buurtwerker en wijkagent, Katho Kortrijk, 1996
Wit krijt schrijft beter: schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld N. Duquet & I. Glorieux DUQUET N. & GLORIEUX I. Wit krijt schrijft beter: schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld, Garant, Antwerpen, 2006
Mindfulness voor kinderen: gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders Pim Catry & Jan Decuypere CATRY P. & DECUYPERE J. Mindfulness voor kinderen: gids voor onderwijs, hulpverlening en ouders, Acco, Leuven, 2009
Taal, onderwijs en de samenleving: de kloof tussen beleid en realiteit Jan Blommaert & Piet Van Avermaet BLOMMAERT J. & VAN AVERMAET P. Taal, Onderwijs en de samenleving: de kloof tussen beleid en realiteit, EPO, Berchem, 2008
Onderwijszakboekje 2008-2009 Johan Heyvaert & Guy Janssens HEYVAERT J. & JANSSENS G. Onderwijszakboekje 2008-2009, Plantyn, Mechelen, 2008
Hoe coach ik mijn klas Danny Wyffels WYFFELS D. Hoe coach ik mijn klas: De basisgegevens voor klassenmanagement, Lannoo, Tielt, 2006

De lijst van alle referenties van de boeken bij monografie, vind je bij Bibliografie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License