Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn

CMGJ

De organisatie CMGJ werkt vooral rond het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Ze doen dit onderandere omdat ze merken en weten dat deze kinderen/jongeren een ongelooflijk potentieel aan talenten hebben, maar omdat ze onvoldoende kansen krijgen in onze samenleving de kinderen/jongeren zich niet kunnen ontwikkelen naar deze talenten.

De belangerijkste doelstelling van deze organisatie is dat ze streeft naar gelijkgerechtigheid, zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen en de toekenning van gelijke rechten. Met andere woorden, ze streven naar het emanciperen van deze maatschappelijke kwetsbare kinderen/jongeren.

Aangezien de organisatie werkt met maatschappelijk kwetsbare kinderen/jongeren, moeten ze een aantal basisprincipes hebben die bepalend zijn voor het methodisch handelen. Omdat de kinderen/jongeren gezien worden als mensen met sterkten en mogelijkheden, zijn deze basisprincipes noodzakelijk voor de omgang met de kinderen/jongeren.

Binnen de jeugdwerking hebben jeugdwerkers niet alleen te maken met de kinderen/jongeren maar ook met actoren die voor de kinderen en jongeren belangrijk zijn. In de eerste plaats zijn dit ouders en familieleden, maar ook andere maatschappelijke instellingen zoals
de hulp- en dienstverlening, sport- en cultuurinitiatieven, school, het politionele en justitiële
apparaat, etc. Dit zorgt dan ook voor de nodige spanningsvelden.

Een ander belangrijk aspect van de omgang tussen de organisatie en de kinderen/jongeren en hun familie, is natuurlijk het vertrouwen. Om dit vertrouwen te bevorderen gaat de organisatie zeer strikt om met de vertrouwelijke informatie. Ze vinden dit zeer belangrijk omdat de meeste maatschappelijk kwetsbare gezinnen voordurend worden gekwetst door de maatschappij, hierdoor verliezen ze vaak hun vertrouwen in maatschappelijke instellingen zoals het CMGJ.

(257 woorden)
- Fien Logghe -

(Bron: pdf-bestand;
Centrum voor Maatschappelijke Gelijkheid en Jeugdwelzijn. Uit De Marge, URL: http://www.cmgj.be/tekstbestanden/Visie_Deontologie_03.pdf , 2003. )

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License