Omschrijving Clb
logo900.jpg
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding met betrekking tot:
  • Het Leren en Studeren: individuele leer- en ontwikkelingsproblemen, werkhouding, aandacht- en concentratie- moeilijkheden, uitstelgedrag, motivatieproblemen, ….
  • De Preventieve Gezondheidszorg: o.a. medische onderzoeken (vroegtijdige opsporing van stoornissen op vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling), vaccinaties, vragen bij lichamelijke problemen, …
  • Het Psychosociaal Functioneren: hulp bij gedrag- en opvoedingsproblemen, psychische problemen (angst, depressie, stress, …), sociale problemen (pesten, conflicten, sociale vaardigheden, …)
  • De Schoolloopbaan: hulp bij keuzemomenten (overgang naar basis, secundair, hoger onderwijs), herorientering, vragen naar aangepast onderwijs (buitengewoon onderwijs, GON, deeltijdsonderwijs), …

In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een multidisciplinair team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.
Het centrum werkt gratis, onafhankelijk en discreet.

Informatie van de overheid in verband met CLB:


Genomen van http://www.vclbgroeninge.be/
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License