Opdracht Excel Claire

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt toch een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

citaat overgenomen uit:
WYDOOGHE B. GAME ON!, We krijgen er niet genoeg van, Robby Berloznik, http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/dossier_jongeren_en_gaming_viwta.pdf, 2008

Klik hier voor de volledige publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License