Opdracht Excel Fien

Mijn excelopdracht in verband met de statistiek vind je Hier.

Mijn excelopdracht in verband met het aantal geraadpleegde verschillende werken vind je Hier.

Mijn excelopdracht in verband met de jaartallen van onze geraadpleegde werken vind je Hier

'Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.' *


WYDOOGHE B. Game on! We krijgen er niet genoeg van, Robby Berloznik, http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/dossier_jongeren_en_gaming_viwta.pdf , 2009, p. 5.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License