Racisme Bestrijden

Referentie: Racisme Bestrijden. Een praktische gids, Liga voor Mensenrechten, zp., zd.

Synthese van het boek

Het boek heeft geen auteur. Het werd uitgegeven door de Liga voor Mensenrechten.
Het boek gaat over de wetten in verband met racisme en discriminatie. Wanneer iemand naar de rechter mag stappen, wat de procedures zijn en de sancties.
Het eerste hoofdstuk, ‘De Antiracismewet’, is het oudste wettelijk instrument ter bestrijding van discriminatie in België. Ze geeft uitvoering aan het Rassendiscriminatieverdrag van de Verenigde Naties en bestraft discriminatie op basis van raciale en aanverwante gronden. Het gaat ondermeer over discriminerende meningsuitingen, mondelinge uitingen en schriftelijke uitingen.
Het tweede hoofdstuk, De Antidiscriminatiewet, gaat over de grondwet die de gelijkheid waarborgt van alle Belgen. Alle rechten en vrijheden moeten zonder discriminatie verzekerd kunnen worden. Het is minder evident om deze normen toe te passen in de verhoudingen tussen burgers onderling. Daarom is er een wet nodig die zo precies mogelijk aangeeft welke handelingen discriminerend zijn ten aanzien van de medeburgers en dus niet kunnen worden aanvaard. Deze handelingen worden uitvoerig besproken in het tweede hoofdstuk.
De laatste twee hoofdstukken, 'De cultuurpactwet' en 'De Partijfinanciëring', zal ik niet bespreken. Deze twee hoofdstukken zouden een te grote uitbereiding zijn.


Een korte samenvatting van het boek

Korte Samenvatting


Een Powerpoint van het boek vind je Hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License