Specialisten

2. Zorg voor een lijst van specialisten (deskundigen of ervaringsdeskundigen) die bezig zijn met dit onderwerp. Noteer van een drietal specialisten de naam, de voornaam, hoe je ze op het spoor kwam, de functie, de contactgegevens, eventuele publicaties. Contacteer ze niet, maar bedenk een drietal vragen die je hen kan stellen.

Voor vragen naar specialisten toe, wijs ik u door naar deze pagina.
Vragen Over Lesgeven

Specialist Hoe je hem/haar ontdekte Functie Contactgegevens Eventuele Publicaties Vragen
Ann Huyghe Moeder van Fien Logghe Leerkracht lager onderwijs (o.a. van computerlesjes aan kleuters) 051/ 57 00 76 - Vragen
Yves Vierstraete Werkgever vakantiejob Fien Logghe Jeugdconsulent (Verzorgt ook het zakboekje van de speelpleinwerking) eb.krametrok|dguej#eb.krametrok|dguej Zakboekje speelpleinwerking Kortemark Vragen
Jo Vandeurzen Politiek Vice eerste minister en minister van Institutionele Hervormingen (2008) 02 552 64 00 - Vragen
Greet Sanders Tante van Ellen Ramboer Leerkracht lager, maar dan wel voor Bijzonder Onderwijs (en geeft computerles aan die kinderen) moc.liamtoh|srednas_teerg#moc.liamtoh|srednas_teerg Vragen
Ilse Ramboer Nicht van Ellen Ramboer Leerkracht lager onderwijs (zijn in bezit bij Ellen, maar worden liever niet op internet geplaatst) Vragen
Tim Hautekeete Hij begeleidt ons(deels) met ons project Buurtwerker en verantwoordelijke voor het buurthuis 'De Lange Munte' eb.kjirtrok|etnumegnal.krewtruuB#eb.kjirtrok|etnumegnal.krewtruuB Vragen
Lode Duchi Speelpleinwerking jeugdconsulent eb.etluz|ruutluc#eb.etluz|ruutluc Vragen
Christophe Houttekier buurthuis wallaysplein buurtwerker 0478 63 71 16 Vragen
Joke Vanstechelman Kersecorf Centrumleidster 057 203 778 / Vragen
Broekman artikel Nederland 010 4 672 453 Publicaties Vragen
Edgard Storme Medewerker Kersecorf en oud leraar Leraar godsdienst 057 20 97 71 / Vragen
Stefaan Hooft Via het JAC, en de website Medewerker preventiedienst Brugge, weet veel over Buurtwerk 050 44 82 69 - Vragen
Siel Himpens les van gehad Ex-leerkracht ICT, weet dus veel over computerles 058 31 35 66 - Vragen
Daan Laleman Ex-klasgenoot Student (Heeft veel tijd doorgebracht met speelpleinwerking, is animator) 0494 84 81 29 - Vragen
Steffan Mariën Werkt in buurthuis in Houtem Buurtwerker eb.tenelet|neiram.naffets#eb.tenelet|neiram.naffets - Vragen
Paula D'hondt via boek:' Naar de multiculturele samenleving?' Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid Vragen
Yvan Bossuyt via boek: Buurtwerk en via de wesbsite Raad van Bestuurt van het StubbeKwartier te Brugge 050/34 31 57 - Vragen
Deborah Degrieck Via het Sociaal Huis Oostende Werkt in buurthuis "De Drie Gapers" in Oostende eb.ohs|kceirged.harobed#eb.ohs|kceirged.harobed / Vragen
Yves Bruynseels Via het Sociaal Huis Oostende Werkt in buurthuis "Oud Hospitaal" in Oostende eb.ohs|sleesnyurb.sevy#eb.ohs|sleesnyurb.sevy / Vragen
Nathalie Vanhulle Via het Sociaal Huis Oostende Werkt in dienstencentrum "De Boeie'" eb.ohs|elluhnav.eilahtan#eb.ohs|elluhnav.eilahtan / Vragen
Klaas Lecomte Via het Annuntiata instituut Student New Media and Communications Technologic moc.liamtoh|celsaalk#moc.liamtoh|celsaalk Vragen
Jozef Vanelsande Via het Annuntiata instituut Hoofdverantoordelijke ICT in Annuntiata Veurne eb.ataitnunna|ofni#eb.ataitnunna|ofni Vragen
Roel Vanraepenbusch Broer Van Rien Afgestudeerd in ICT-Richting te Oostende Te verkrijgen bij Rien Vragen
Annelies Vanhoenacker buurtwerk kortrijk buurtwerker De Venning eb.kjirtrok|rekcaneohnaV.seilennA#eb.kjirtrok|rekcaneohnaV.seilennA Vragen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License