To Do List
To Do Door Wie? Is Done
Verslag maken, afdrukken en op wiki plaatsen Rien! Komaan jongen!
  • Zoals je wel weet moeten we allemaal een artikel zoeken, dit ev. kopieren, en hiervan een samenvatting maken. Maar al onze artikels moeten verschillend zijn.


Hier vind je wat we nog allemaal moeten doen aan de Wiki, zodanig dat die tiptop in orde komt!

1. Verkenning (Dit puntje is al af)


2. Lijsten

a. Iedereen moet 3 specialisten noteren en 3 bijhorende vragen, per specialist, bijzetten.
b. De bibliografie moet worden aangevuld. Dit zijn alle referenties die in je artikel (boek) voorkomen.

 Ook komen hier twee referenties naar twee artikels die je vond in ‘Sociale interventies’.

c. De organisaties moeten nog worden aangevuld.

 Hier moet je via de ‘Sociale Kaart’ 1 organisatie zoeken (per persoon 1) en moet je deze organisatie bespreken in 350 woorden. Om te weten wie welke organisatie kiest, kan je terecht bij op de Wiki.

d. Er moet nog een korte synthese van je artikel/boek worden gemaakt, dat denken we toch. Claire zend een mailtje naar Benedict voor meer uitleg.

3. Literatuurlijst

a. Er moet een lijst van boeken komen in verband met het project.
b. Hier moeten publicaties bijkomen. Dus waar ze beschikbaar zijn.
c. Je plaatst een sterretje naast een boek als je het hebt bestudeerd.
d. Je zoekt van de auteurs of er van hen nog andere boeken beschikbaar zijn.
e. Deze boeken zijn te vinden in twee andere beschikbare bibliotheken voor jou.
f. Je zoekt andere werken van de auteurs op internet en plaatst er bij welk soort publicatie het is. (volledige tekst, samenvatting of verwijzing)

4. Inhoudelijk verslag

a. De boeken die je gebruikt in verband met je inhoudelijk verslag plaats je op de Wiki.
b. Je refereert correct.
c. Je plaatst er de publicatie bij.
d. Je haalt trefwoorden uit de achterflap en de inhoudstabel.

5. Mediargus

a. Je zoekt 5 recente online krantenartikels over ons onderwerp.
b. Met recent wordt bedoeld, max. 5 jaar oud.
c. De referenties naar die krantenartikels worden gerangschikt van nieuw naar oud.

6. Eindwerken

a. Iedereen zoekt min. 1, max. 5 eindwerken die te maken hebben met ons onderwerp.
b. Je noteert de titel, auteur en jaar van het eindwerk.

7. Titels van boeken

a. Je zoekt 5 recente titels van boeken in de schoolbibliotheek in verband met ons onderwerp.

8. Excel tabellen en grafieken

a. Er komt een Excel bestand. Hierin wordt berekend hoeveel boeken, tijdschriften, … die we hebben geraadpleegd voor dit project.
b. Hiervoor kan je terecht bij de pagina ‘Trefwoordenlijst’, daar staat een tabel. Als je klaar bent met alles, tel je al je geraadpleegde werken op, en tel je ze erbij.
c. Dit wordt omgezet in procent.
d. Dit kader wordt op de Wiki geplaatst.
e. Hiervan worden twee grafieken gemaakt: een 3D-cirkel en een staaf van een cirkel.
f. Er komt een tweede Excel bestand. Hierin worden alle jaartallen van alle geraadpleegde werken (boeken, tijdschriften,…) geplaatst.
g. Hiervan wordt 1 grafiek gemaakt, namelijk een staaf van een cirkel.
h. BELANGRIJK: Dit kan duidelijk maar gedaan worden als IEDEREEN klaar is met alle andere dingen.

9. Statistieken

a. Iedereen moet minstens 1 statistiek zoeken op ‘Vrind’ in verband met ons onderwerp.
b. Hierbij hoort het 3e Excel bestand.

 Iedereen zoekt op de website van de ‘Federale Overheid’ naar statistieken verschillend van ‘Vrind’. (Minstens 1 per persoon)
 Deze statistieken gaan over de verschillende provincies, gewesten en jaren.


10. Juridische Context

a. Op ‘Juriwel’ zoeken we wetten, reglementen of decreten in verband met ons project.
b. Jolien kijkt hiervoor!

11. Politieke standpunten

a. Omdat dit moeilijk is in verband met het buurthuis, laten we dit puntje over tot het laatst.
b. Dan kijken we eventueel naar de standpunten van de minister van gelijke kansen.

12. AFWERKING

a. We moeten een automatische inhoudstafel maken. Dit is praktisch al gebeurd.
b. Iedereen vormt een persoonlijk besluit over de Wiki. Hierin komt:

 Wat je nog kan bijleren, trainen.
 Wat je hebt bijgeleerd.
 Wat is er je bijgebleven.
 Heb je voldoende info gevonden.
o Dit alles komt onder je eigen voorstelling op de Wiki! Je plaatst een lijn onder je eigen voorstelling en zet dan als titel: Persoonlijk besluit.


13. Word document maken (iedereen!)

a. Iedereen maakt een word document, hierin komt de inhoudstafel, de literatuurlijst en de grafieken.
b. Je werk is min. 5, max. 10 pagina’s en wordt geschreven op lettertype 12, Times New Roman.
c. Je werk wordt digitaal bewaard! Er wordt een redactionele controle gedaan. Dus NIET AFDRUKKEN!
d. Je slaat het op onder ‘Werkdoc’ (?) .
e. Je plaatst het in je Katho map (je documenten van Katho), zodanig dat de leerkrachten het kunnen bekijken.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License