Verschillende Computerlessen Hun Gegevens

Onder files vind je gegevens over verschillende soorten computerlessen (niet alleen computerles voor kinderen, maar ook voor kansarmen, de kwetsbaren van de maatschappij, etc…)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License