Vragen

1. Wat zijn de grootste problemen in het buurtwerk?
2. Is het makkelijk om alle mensen wat te leren kennen en samen te brengen?
3. Komen mensen makkelijk om hulp vragen, of hebben ze het er zeer moeilijk mee?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License