Vragen Aan Christophe Houttekier

1) Wat zijn de meest voorkomende problemen rond het buurtwerk?

2) Welke doelgroep komt er meest voor in de buurt ?

3) Wie helpt er allemaal mee ?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License