Vragen Aan Greet Sanders

Hier vindt u de mogelijke vragen voor Greet Sanders.

- Hoe begon u met uw eerste les? Mochten de kinderen direct aan de computer of gaf u eerst uitleg (terwijl ze nog aan hun lessenaar zaten)?

- Wat doet u als de kinderen de (computer)les beu geraken?

- Hoe reageert u op kinderen die iets fout doen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License