Vragen Aan Harry Broekman

Hoe geraakt u aan middelen om de werking mogelijk te maken?
In de literatuur heeft men het over 3 opdrachten van het buurtwerk. Hoe probeert u deze in te vullen?
- Ontmoeting en sociale integratie
- Activering en mobilisering
- Democratisering
Wat is de inhoud van uw functie? (functiebeschrijving)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License