Vragen Aan Jo Vandeurzen

Hier vindt u mogelijke vragen voor minister Jo Vandeurzen, hij is bevoegd over het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin.

- Wat waren de laatste stappen om armoede tegen te gaan?
- Wat is de beste manier om kinderen van kansarme ouders uit de befaamde vicieuze cirkel te halen?
- Wat vindt u van topsporters zoals Tom Boonen die in het buitenland gaan wonen om zo de belastingen te vermijden? Vindt u dat daar een straf moet opstaan? Want de grote belasting-inkomsten verdwijnen, terwijl Tom heel zijn jeugd wel profiteerde van onze uitkeringen/bijslagen/verzekeringen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License