Vragen Aan Joke Vanstechelman

Tot welke buurt richt u zich?
Wie coƶrdineert het buurtwerk?
- Is er een buurtwerker? (indien ja, van wie krijgt hij zijn loon?)
- Zijn er vrijwilligers?
Welke populatie probeert u te bereiken?
- Bejaarden, gehandicapten, kinderen, allochtonen?
Hebt u een buurthuis of ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten?
Hoe geraakt u aan middelen om de werking mogelijk te maken?
Welke activiteiten voorziet u in de buurt?
In de literatuur heeft men het over 3 opdrachten van het buurtwerk. Hoe probeert u deze in te vullen?
- Ontmoeting en sociale integratie
- Activering en mobilisering
- Democratisering
Wat is de inhoud van uw functie? (functiebeschrijving)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License