Vragen Aan Klaas Lecomte
  1. Vind U het aanleren van de juiste computerhouding een belangrijk lesonderwerp?
  2. Is het noodzakelijk om de interne hardware van de computer te kennen voordat je met de computer zelf kan leren werken?
  3. Is het kundig om kunnen gaan met een computer echt een vaardigheid die kan gequoteerd worden?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License