Vragen Aan Paula D' Hondt

Hier vindt u de mogelijke vragen aan Paula D' Hondt

  • Hoe ga je het best om met migranten die nog niet goed zijn ingeburgerd?
  • Welke motivatie geef je aan mensen die noch een inkomen hebben noch een huis voor in te slapen?
  • Wat doe je het best bij conflictsituaties tussen 2 verschillende culturen?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License