Vragen Aan Roel
  1. Is een ICT expert geschikt volgens U om voor een kleuterklasje computerles te geven?
  2. Hebt U nog een tip voor onze eindactiviteit?
  3. Hoe kan je onoplettende leerlingen bestraffen in een computerles?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License