Vragen Aan Siel Himpens
  1. Hebt u enige tips voor een beginnend lesgever?
  2. Zou u veel rekening houden met het feit dat de leerlingen van allochtone origine zijn?
  3. Hebt u enkele ideeën rond wat we als groep nog kunnen doet als eindactiviteit?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License