Vragen Aan Steffan Marien
  1. Rond welke thema's wordt er in buurthuis "Den Dries" gewerkt?
  2. Denkt u dat het een groot verschil maakt of u nu in een dorp zoals Houtem buurtwerker bent of in een stad zoals Kortrijk buurtwerker bent?
  3. Zo ja, in welke zin?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License