Vragen Aan Yves Vierstraete

Hier vindt u mogelijke vragen aan jeugdconsulent Yves Vierstraete

- Maakt u het zakboekje voor de speelpleinwerking zelf? Zoja, hoe pak je dat aan? Zonee, wie zorgt hiervoor?
- Hebt u al problemen ondervonden met kansarme gezinnen waarvan de ouders overdag moeten werken, maar het financieel niet aankunnen om voor de speelpleinwerking te betalen?
- Waarom heeft u de regel ingesteld dat wanneer drie of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin komen naar de speelpleinwerking, samen 10 euro moeten betalen voor een dag, terwijl het in princiepe 5 euro per kind is? Worden ouders van twee kinderen dan niet jaloers omdat gezinnen met 4 kinderen evenveel betalen terwijl er twee kinderen extra bijkomen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License